Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 30 x 33 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 30 x 33 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 30 x 33 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 50 x 70 cm
Cijena rada: 800 €
Print na papiru : 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 50 x 70 cm
Cijena rada: 800 €
Print na papiru : 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn

Jezera, jajčana tempera na papiru, 2020.
Dimenzije: 33 x 30 cm
Cijena rada: 300 €
Print na papiru: 200 kn